Explore : Our Projects.

PBR มุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าเสมอมา ด้วยประสบการณ์การผลิตกว่า 15 ปี ความสำเร็จของเรามีมากมายและโครงการของเราได้รับทั่วทั้งประเทศ ทีมงานของเรามีความภาคภูมิใจในชื่อเสียงของเรา ซึ่งมีคุณภาพประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือ

ถังน้ำมัน DIESEL

จ.สุราษฎร์ธานี
1
View Project

ถังน้ำมัน DIESEL

จ.สุราษฎร์ธานี
1
View Project

ถังน้ำมัน DIESEL

จ.สุราษฎร์ธานี
1
View Project

บริษัท ลาเท็กซ์ ซัพพลาย จำกัด

จ.สุราษฎร์ธานี
1
View Project

ถังใส่น้ำยางพารา

จ.สุราษฎร์ธานี
1
View Project

ถังเก็บน้ำยางพารา

จ.สุราษฎร์ธานี
1
View Project