Project Name

Waste Yard

Location

อ.บางกล่ำ, จ.สงขลา

Description

การติดตั้งโครงสร้างเหล็กอาคาร Waste Yard

Status

In Progress

Relate Project

Multi-cyclone

Multi-cyclone

จ. กระบี่
ติดตั้ง เครื่องเติมอากาศผิวน้ำ

ติดตั้ง เครื่องเติมอากาศผิวน้ำ

ถังน้ำมัน DIESEL

ถังน้ำมัน DIESEL

จ.สุราษฎร์ธานี