Project Name

ถังน้ำมัน DIESEL

Location

อ.เมือง, จ.สุราษฎร์ธานี

Description

ขั้นตอนการประกอบถังน้ำมัน DIESEL ขนาด 5,000 ตัน

Status

Completed

Relate Project

อาคารหม้อนึ่ง

อาคารหม้อนึ่ง

จ. กระบี่
ชุดรับ-จ่าย น้ำมันปาล์ม

ชุดรับ-จ่าย น้ำมันปาล์ม

จ.สุราษฎร์ธานี
Cable ใต้น้ำ

Cable ใต้น้ำ

จ.ชุมพร